Sieudong

Hoa hồng và lệ phí

Dịch vụ của sieudong.com không thu hoa hồng khi khách hàng sử dụng tiền. Dịch vụ lựa chọn và nhận khoản vay hoạt động minh bạch. Chúng tôi không thu lãi hoặc hoa hồng, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Việc trả nợ đúng hạn cho bên cho vay đã được ghi rõ trong hợp đồng cùng với chế tài đã áp đặt. Các bên cho vay ở Việt nam thiết lập lãi suất và tiền phạt cụ thể đối với khoản nợ xấu.

Điều đáng chú ý là bạn cần giữ mối quan hệ tài chính với bên cho vay nợ, chứ không phải với sieudong.com. sieudong.com không phải là bên cho vay và không tham gia vào quá trình cho vay. Chúng tôi với tư cách là dịch vụ chỉ kết nối người vay với các đơn vị mà trước đó chúng tôi đã lựa chọn, các bên này sẵn sàng cung cấp khoản vay tiền mặt với số tiền lên tới 10000000 ₫ trong khoảng thời gian 180 ngày.

Chính sách nhận khoản vay và thanh toán được đặt ra trực tiếp bởi các bên cho vay. Người sử dụng khoản vay ký kết hợp đồng ở dạng điện tử trực tiếp trên trang web của bên cho vay. Bạn có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận các điều khoản tiếp nhận khoản vay. Hợp đồng chỉ rõ số tiền vay, thời hạn sử dụng khoản vay và trách nhiệm pháp lý.

sieudong.com không có quyền truy cập vào hợp đồng vay tín dụng của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các điều khoản của hợp đồng, hoặc phương thức thanh toán, vui lòng liên hệ với tổ chức tín dụng theo thông tin trên trang web của họ.